Hanke esillä Etelä-Suomen Sanomissa

12.02.2021

Lukiolaiset tutkivat hiilijalanjälkensä

Petri Koivisto 12.2.2020

Lahden Kannaksen lukiolla on vakaa aikomus tutkia hiilijalanjälkensä, kuten hiilidioksidipäästöjä kutsutaan. Kyseessä on yksi Kestävä Lahti -säätiön rahoittamista ympäristöprojekteista, jolle on myönnetty 3000 euroa.

Ryhmä lukion opiskelijoita ja opettajia aikoo LUT-yliopiston avulla selvittää, paljonko ilmastokuormitusta syntyy jätteistä, liikkumisesta kouluun ja sieltä pois, energiasta ja ruokahuollosta. Tässä tutkimustyössä Kannas on vahvasti laadunavaajan asemassa.

- Voimme tuulettaa sitä, että pääsemme tekemään pioneerityötä ja voimme sitten jakaa viestiä Lahden lukioille ja muillekin lukioille, luonnehtii biologian ja maantieteen lehtori Tarja Rousku.

Projektissa on tarkoitus käydä läpi jokaiselta osa-alueelta, mistä päästöt syntyvät, paljonko niitä on nyt ja miten niitä vähennetään. Samalla tarvitaan kompensaatiota, kuten esimerkiksi istutusten vaikutusta hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Rousku ei halua kuitenkaan itse tuoda esiin ratkaisuja, vaan jättää sen tehtävän muille.

- Opiskelijat ovat tärkeässä roolissa tässä projektissa, miten se menee.

Projektin ajoitus on erinomaisen ajankohtainen, sillä koko Lahden kaupungin on määrä olla hiilineutraali vuonna 2025.