Hiilijalanjäljen laskenta syntyy yhteistyönä

12.03.2021

Hiilijalanjäljen laskenta on edennyt vaiheeseen, jossa jokainen työryhmä kerää dataa omasta aiheestaan. Tässä eri ryhmien kuulumisia: 


Energia-ryhmä 

Olemme selvittäneet tekijöitä, jotka vaikuttavat lukiomme energian- ja lämmöntuotannon hiilijalanjälkeen LUT:in Ville Uusitalon avustamana.

Tilakeskuksen Markus Tojkander selvitti lukiossamme käytettävän sähkö- ja lämmitysenergian taustoja. Saimme käyttöömme kyseisiin toimintoihin liittyvää dataa ja päästökertoimia hiiilijalanjäljen laskemista varten.

Ruoka-ryhmä 

Olemme selvittäneet tekijöitä, jotka vaikuttavat lukiomme ruokailuun liittyvään hiilijalanjälkeen LUT:in Ville Uusitalon avustamana.

Päijätaterian Tonja Meiseri, joka toimii myös lukioruokailumme emäntänä, on toimittanut meille tietoja, joiden avulla laskemme lukioruokailumme hiilijalanjälkeä.

Jätteet/vesi/kierrätys -ryhmä

Ryhmämme tehtävänä on selvittää, mitä ja kuinka paljon eri jätetyyppejä Kannaksen lukiossa syntyy ja mikä on niistä syntyvä hiilidioksidimäärä.

Ensimmäisessä vaiheessa projektia ohjaava LUT:n apulaisprofessori Ville Uusitalo piti alustuksen, jossa pohdimme jätteisiin, kierrätykseen ja vedenkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Näin saimme kartoitettua jätetyypit, joiden määrät piti selvittää.

Seuraava vaihe oli yhteydenotto toimijoihin, jotka vastaavat lukiomme jäte-ja vesihuollosta. Lahden Tilakeskus, jätekuljetusyritys Remeo ja Lahti Aqua toimittivat tiedot nopeasti. Kaikki toimijat vastasivat ystävällisesti ja vastaanotto oli kannustavaa.

Työ jatkuu kerätyn materiaalin analysoinnilla ja CO2 -päästökertoimien selvittelyllä.

Liikkuminen

Ryhmämme tehtävänä on tutkia lukiomme työ- ja opiskelumatkaliikenteen tuottamaa hiilidioksidikuormitusta. LUT:n apulaisprofessori Ville Uusitalo esitti liikkumiseen liittyviä haasteita osana hiilijalanjäljen kartoitusta.

Keskeisenä haasteena oli pohtia, kuinka saisimme tietoa siitä, miten liikutaan kodin ja koulun väliset matkat. Päädyimme kyselytutkimukseen, joka on tarkoitus kohdistaa sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Kyselyssä on huomioitava eri kulkuneuvot, niiden käyttämä energiamuoto, mahdolliset yhteiskuljetukset sekä koulu- ja työmatkan pituus.

Seuraavana vaiheena on kyselyn toteutus ja eri kulkutapojen päästökertoimien selvittäminen.

Hankintaryhmä

Hankintaryhmän tavoitteena on kartoittaa kaikki  lukuvuoden 2019-2020 hankinnat ja jaotella niitä erilaisten teemojen alle. Hankintoihin lasketaan mukaan mm. toimistotarvikkeet, oppimateriaalit, kirjat, ohjelmistot eri oppiaineiden välineet ja materiaalit, atk-hankinnat, opiskelijoiden ja opettajien matkat, liikuntavälineet, kuvataiteen materiaalit, kiinteistön huoltoon liittyvät hankinnat, juhliin liittyvät hankinnat sekä kalusteet. 


Tietojen keräämisessä haluamme kiittää seuraavia henkilöitä:

Energia- ja sähköasiat: Marko Tojkander, Lahden Tilakeskus

Ruoka-asiat: Tonja Meiseri, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut

Hankinnat: Senja Huttunen, Provincia

Jätteet, kierrätys, vesi: Anja Leppänen, Tilakeskus, Remeo Oy, Lahti Aqua Oy